• เลือกห้องย่อย

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อการเรียนรู้ Smart Learning เรื่อง สารละลาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้สนใจสามารถ คลิกลิ้งข้อมูล https://drive.google.com/file/d/1PzkWqkTk9_3rUPlAqSg7bmHllc5CNe7G [เข้าชม 20] [โดย นวลอนงค์]

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อการเรียนรู้ Smart Learning เรื่อง สารละลาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้สนใจสามารถ คลิกลิ้งข้อมูล https://drive.google.com/file/d/1PzkWqkTk9_3rUPlAqSg7bmHllc5CNe7G [เข้าชม 9] [โดย นวลอนงค์]

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อการเรียนรู้ Smart Learning เรื่อง สารละลาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้สนใจสามารถ คลิกลิ้งข้อมูลเพื่อไปยังชิ้นงานได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1PzkWqkTk9_3rUPlAqSg7bmHllc5C [เข้าชม 7] [โดย นวลอนงค์]

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อการเรียนรู้ Smart Learning เรื่อง สารละลาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้สนใจสามารถ คลิกลิ้งข้อมูลเพื่อไปยังชิ้นงานได้ที่ https://drive.google.com/open? ... [เข้าชม 9] [โดย นวลอนงค์]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อการเรียนรู้ Smart Learning เรื่อง สารละลาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ... [เข้าชม 8] [โดย นวลอนงค์]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อการเรียนรู้ Smart Learning เรื่อง สารละลาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ... [เข้าชม 7] [โดย -]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อการเรียนรู้ Smart Learning เรื่อง สารละลาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ... [เข้าชม 15] [โดย นวลอนงค์]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อการเรียนรู้ Smart Learning เรื่อง สารละลาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ... [เข้าชม 8] [โดย นวลอนงค์]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

คอร์สเรียนสนทนาภาษาเกาหลีออนไลน์

เปิดแล้ว คอร์สเรียนสนทนาภาษาเกาหลี โดยเริ่มเรียนตั้งแต่พื้นฐาน การเรียนจะเรียนผ่าน Facebook ผู้เรียนสามารถเรียนที่ไหน เวลาใด และดูซ้ำกี่รอบก็ได้ ระยะเวลาเรียน2เดือน ในราคา800บาท (*ยังไม่รวมค่าหนังสือเรียน) ... [เข้าชม 40] [โดย โรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์]

คอร์สเรียนสนทนาภาษาเกาหลีออนไลน์

เปิดแล้ว คอร์สเรียนสนทนาภาษาเกาหลี โดยเริ่มเรียนตั้งแต่พื้นฐาน การเรียนจะเรียนผ่าน Facebook ผู้เรียนสามารถเรียนที่ไหน เวลาใด และดูซ้ำกี่รอบก็ได้ ระยะเวลาเรียน2เดือน ในราคา800บาท (*ยังไม่รวมค่าหนังสือเรียน) [เข้าชม 43] [โดย โรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์]

คอร์สเรียนสนทนาภาษาเกาหลีออนไลน์

เปิดแล้ว คอร์สเรียนสนทนาภาษาเกาหลี โดยเริ่มเรียนตั้งแต่พื้นฐาน การเรียนจะเรียนผ่าน Facebook ผู้เรียนสามารถเรียนที่ไหน เวลาใด และดูซ้ำกี่รอบก็ได้ ระยะเวลาเรียน2เดือน ในราคา800บาท (*ยังไม่รวมค่าหนังสือเรียน) [เข้าชม 40] [โดย โรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]