Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
มาดูกันว่า G Suite มีประโยชน์ต่อ Startups และธุรกิจขนาดเล็กอย่างไร

สร้างบัญชีอีเมลสำหรับธุรกิจคุณ ประชุมผ่านวิดีโอ ทำงานบนระบบคลาวด์ แชร์ไฟล์ และอื่นๆ อีกมากมาย ช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้ง่ายขึ้น สู่การเป็น Smart Enterprise&Startups สำหรับบริษัทเล็กๆ หรือบริษัท ... [เข้าชม 71] [โดย googleappthailand]

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ทางคณิตศาสตร์ (Krish Model) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัย นางกฤษณพร โลหะวิจารณ์ ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ทางคณิตศาสตร์ (Krish Model) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัย นางกฤษณพร โลหะวิจารณ์ ปีการศึกษา ... [เข้าชม 42] [โดย นางกฤษณพร โลหะวิจารณ์]

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ทางคณิตศาสตร์ (Krish Model) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัย นางกฤษณพร โลหะวิจารณ์ ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ทางคณิตศาสตร์ (Krish Model) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัย นางกฤษณพร โลหะวิจารณ์ ปีการศึกษา ... [เข้าชม 37] [โดย นางกฤษณพร โลหะวิจารณ์]

ประสบการณ์จริงจากผู้ใช้ G Suite – The VC Group

อีกหนึ่งประสบการณ์จริงของผู้ใช้บริการ G Suite พร้อมเหตุผลว่าทำไมหน่วยธุรกิจและองค์กรต่างๆ จึงควรใช้ G Suite ... [เข้าชม 136] [โดย bas]

ประสบการณ์จริงจากผู้ใช้ G Suite – The VC Group

อีกหนึ่งประสบการณ์จริงของผู้ใช้บริการ G Suite พร้อมเหตุผลว่าทำไมหน่วยธุรกิจและองค์กรต่างๆ จึงควรใช้ G Suite ... [เข้าชม 74] [โดย bas]

ประสบการณ์จริงจากผู้ใช้ G Suite – The VC Group

อีกหนึ่งประสบการณ์จริงของผู้ใช้บริการ G Suite พร้อมเหตุผลว่าทำไมหน่วยธุรกิจและองค์กรต่างๆ จึงควรใช้ G Suite ... [เข้าชม 120] [โดย googleappthailand]

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ชื่อโรงเรียน โสตศึกษาจังหวัดสงขลา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑ ถนนกาญจนวนิช ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ ๙๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๗๔ - ๒๑๒๕๑๖ โทรสาร ๐๗๔ - ๒๑๘๓๐๑ Website http://sodsongkhla.com/ ... [เข้าชม 1,990] [โดย vespa2you]

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ๑.๑ ข้อมูลทั่วไป ชื่อโรงเรียน โสตศึกษาจังหวัดสงขลา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑ ถนนกาญจนวนิช ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ ๙๐๑๑๐ โทรศัพท์ ... [เข้าชม 97] [โดย vespa2you]

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ... [เข้าชม 61] [โดย vespa2you]

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ... [เข้าชม 54] [โดย vespa2you]

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ... [เข้าชม 54] [โดย vespa2you]

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ... [เข้าชม 53] [โดย vespa2you]

“แชทบอทสำหรับธุรกิจ” มาตรฐานใหม่ในการรองรับทางธุรกิจ

หากคุณกำลังสงสัยว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปในวิวัฒนาการของเทคโนโลยีการบริการลูกค้า ไม่ต้องมองหาที่ไหนไกล หน้าต่างแชทที่ใกล้ที่สุดอาจเป็นคำตอบที่คุณกำลังมองหา “แชทบอทสำหรับธุรกิจ” [เข้าชม 627] [โดย googleappthailand]

“แชทบอทสำหรับธุรกิจ” มาตรฐานใหม่ในการรองรับทางธุรกิจ

หากคุณกำลังสงสัยว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปในวิวัฒนาการของเทคโนโลยีการบริการลูกค้า ไม่ต้องมองหาที่ไหนไกล หน้าต่างแชทที่ใกล้ที่สุดอาจเป็นคำตอบที่คุณกำลังมองหา “แชทบอทสำหรับธุรกิจ” [เข้าชม 66] [โดย googleappthailand]

ไอเดียออกแบบ

ไอเดียออกแบบตกแต่ง [เข้าชม 1,968] [โดย sukornn]

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง การสร้างคำและประโยค

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง การสร้างคำและประโยค [เข้าชม 58] [โดย อินทุอร]

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง การสร้างคำและประโยค

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง การสร้างคำและประโยค [เข้าชม 23] [โดย nana]

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง การสร้างคำและประโยค

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง การสร้างคำและประโยค [เข้าชม 15] [โดย nana]

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง การสร้างคำและประโยค

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง การสร้างคำและประโยค [เข้าชม 13] [โดย nana]

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง การสร้างคำและประโยค

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง การสร้างคำและประโยค [เข้าชม 14] [โดย nana]

การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ... [เข้าชม 79] [โดย สรัญญา]

การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ... [เข้าชม 15] [โดย nana]

การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ... [เข้าชม 17] [โดย nana]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ... [เข้าชม 15] [โดย nana]