รบกวนคุณ Colodinate Colvalent ช่วยทีครับ หรือเซียนเคมีท่านอื่นๆที่มีความเมตตาต่อคนโง่ๆคนนึง

อาจารย์เค้าให้ลองทำอ่ะครับ เพราะจะมีไว้สอบเก็บคะแนนด้วย

ช่วยหน่อยนะครับ มีเยอะมากๆ ตอบทีละข้อ2ข้อก็ได้ครับ ขอบคุณมากค้าบ T T1.จงอธิบายความหมายของคำต่อไปนี้

ก.ความตึงผิว

ข.ความดันไอ

ค.ผลึกไออนิก

ง.ผลึกโมเลกุล

จ.การแพร่2.ความดึงผิวของของเหลวกับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของของเหลวมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร3.จงพิจารณาว่าข้อความต่อไปนี้ถูกต้องหรือไม่ จงอธิบาย

ก.กระบวนการที่สารเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวเรียกกว่าการระเหิด

ข.ของเหลวAเดือดที่อุณหภูมิต่ำกว่าของเหลวBแสดงว่า ณ อุณหภูมิเดียวกันของเหลวAมีความดันไอต่ำกว่าของเหลวB

ค.การเดือดของน้ำบนภูเขาสูงเกิดขึ้นที่อุณหภูมิสูงกว่าการเดือดที่ระดับน้ำทะเล

ง.ความดันไอของของเหลว ณ จุดเดือดมีค่าสูงกว่าความดันบรรยากาศ

ข.จุดเดือดของน้ำปกติเท่ากับ273K4.แสดงความดันไอ(mmHg)ของสารต่างๆ ณ อุณหภูมิ20องศาเซลเซียส ดังนี้

เมทิลแอลกอฮอล์ 96.0

กรดแอซิติก 11.7

เบนซีน 74.7

โบรมีน 173.0

น้ำ 17.5

คาร์บอนเตตระคลอไรด์ 91.0

ปรอท 1.2*10 ยกกำลัง-3

โทลูอีน 23.0

ก.จงเรียงลำดับสารที่ระเหยเป็นไอจากเร็วไปช้า

ข.สารใดควรมีจุดเดือดสูงที่สุด และสารใดที่มีจุดเดือดต่ำที่สุดเพราะเหตุใด5.แก๊สแอมโมเนียและซัลเฟอร์ไดออกไซด์มีจุดเดือด-33.4 ํC และ-10 ํCตามลำดับ ณ อุนหภูมิ-40 ํCสารใดจะมีความดันไอมากกว่ากัน6.ถ้าบรรจุแก๊ซฮีเลียมในลูกโป่งแล้วปล่อยลอยสูงขึ้นเรื่อยๆขนาดของลูกโป่งจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่เพราะเหตุใด7.ถ้าปล่อยให้แก๊ซไนโตรเจนดออกไซด์และแก๊ซคลอรีนแพร่เข้าไปในหลอดแก้ว2หลอดที่มีขนาดและความยาวเท่ากัน ที่ความดันและอุณหภูมิเดียวกัน แก๊ซชนิดใดจะแพร่ไปถึงปลายหลอดแก้วอีกด้านหนึ่งได้ก่อนเพราะเหตุใด8.จงพิจารณาว่าแก๊ซชนิดใดแพร่ได้เร็วที่สุด พร้อมทั้งเหตุผล

ก.ออกซิเจน

ข.ไนโตรเจน

ค.นีออน

ง.อาร์กอน9.จงเรียงลำดับระยะทางการแพร่ของแก๊สต่อไปนี้จากมากไปน้อย โดยแก๊ซอยู่ในภาวะเดียวกัน

CO/ CO2/ SO2/ O2/ NH3/ N2O3/ C4H1010.บรรจุแก๊สชนิดหนึ่งปริมาตร10cm3 ในกระบอกฉีดยาที่ความดัน1บรรยากาศ ถ้าปิดปลายกระบอกฉีดยาไว้แล้วกดก้านหลอดฉัดยาจนปริมาตรแก๊สเหลือเพียง5cm3ความดันในกระบอกฉัดยาจะเป็นเท่าใด11.ที่อุณหภูมิ35 ํCแก๊สออกซิเจนจำนวนหนึ่งมีปริมาตร250cm3ถ้าอุณหภูมิลดลงเป็น20 ํC โดยควบคุมความดันให้คงที่ ปริมาตรของแก๊ซจะเป็นเท่าใด12.แก๊ซออกซิเจนปริมาตร235cm3 ที่อุณหภูมิ15 ํCและความดัน1.5atmที่ STP แก๊ซนี้จะมีปริมาตรเท่าใด13.แก๊ซไนโตรเจนมอนอกไซด์มีปริมาตร3.2 dm3 ที่อุณหภูมิ298Kความดัน0.5atm แก๊สนี้มีปริมาตรเท่าใดที่STP14.แก๊ซชนิดหนึ่งมีปริมาตร 150cm3 ที่อุณหภูมิ20 ํC ความดัน1.5 atm เมื่อบรรจุแก๊สจำนวนนี้ในภาชนะสุญญากาศปริมาตร250cm3 ปิดฝาให้สนิทแล้วนำไปแช่น้ำแข็งจนอุณหภูมิคงที่ ที่0 ํC ความดันขอแก๊ซจะเป็นเท่าใด15.แก๊สAมีปริมาตร210cm3ที่อุณหภูมิ27 ํCความดัน740 mmHg จงคำนวนหาปริมาตรของแก๊ส

ก.ที่STP

ข.ที่อุณหภูมิ150 ํC

ค.ทีความดัน650 mmHg16.ถ้าควบคุมให้ความดันคงที่ อุณหภูมิของแก๊สจะเปลี่ยนจาก22 ํC ไปเป็นเท่าใด จึงจะทำปริมาตรเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าของปริมาตรเดิม17.แก๊สตัวอย่างขนิดหนึ่งมีปริมาตร 8.56L ที่อุณหภูมิ0 ํC และความดัน1.5atm จงคำนวณหาจำนวนโมลของแก๊ซตัวอย่างนี้18.ปอดของเด็กผู้ชายคนหนึ่งมีความจุอากาศ2.20 L ปอดของเด็กผู้ชายคนนี้จะตองบรรจุอากาศที่กี่กรัมจึงจะทำให้ปอดมีความดัน102 kPa เมื่ออุณหภูมิของร่ายกายเท่ากับ37 ํC(อากาศมีมวลต่อโมลเฉลี่ยเท่ากับ29g/mol เนื่องจากประกอบด้วย O2 ประมาณ20%มวลต่อโมลเท่ากับ32และN2ประมาณ80%มวลต่อโมลเท่ากับ28)19.ภาชนะใบหนึ่งมีปริมาตร 2.10L บรรจุแก๊ส4.65g ที่ความดัน1 atm อุณหภูมิ27 ํC

ก.จงคำนวณความหนาแน่นของแก๊สนี้ในหน่อยg/L

ข.แก๊สนี้มีมวลต่อโมลเท่าใด20.แก๊สชนิดหนึ่งมีความหนาแน่น2.38 g/L ที่อุณหภูมิ 27 ํC ความดัน720mmHg จงหามวลต่อโมลของแก๊สชนิดนี้21.จงบอกสมบัติที่เหมือนและแตกต่างกันระหว่างของแข็งกับของเหลวและระหว่างของเหลวกับแก๊ส22.น้ำแข็งกับน้ำแข็งแห้งมีสมบัติเหมือนหรือต่างกันอย่างไรบ้างจงอธิบาย****ขอขอบคุณ ทุกคนที่ตอบมาด้วยนะครับ*****
25 พ.ค. 2550 19:26
41 ความเห็น
101800 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 46 โดย

???

31 ต.ค. 2557 19:53


ความคิดเห็นที่ 47 โดย Nah Atiporn

ย้อนดูความคิดเห็นที่1ยังไงคะ

22 พ.ย. 2557 16:08


ความคิดเห็นที่ 48 โดย Phusanisa Bunfak

ดูความคิดเห็นแรกทำไงคะ?

6 ม.ค. 2558 20:03


ความคิดเห็นที่ 49 โดย Nittiya Thaiprakon

ดูความคิดเห็นแรกยังไงคะ??

30 ม.ค. 2558 19:39


ความคิดเห็นที่ 50 โดย ศศิธร ภูผาจง

กกก

31 ม.ค. 2558 11:19


ความคิดเห็นที่ 51 โดย WDN

ไม่เห็นความเห็นแรกอ่าทำไงอ่า

14 ก.พ. 2558 22:03


ความคิดเห็นที่ 52 โดย Pluem HP'z

ขอบคุณค้าา

21 ก.พ. 2558 21:57


ความคิดเห็นที่ 53 โดย Beau Styles

19 เม.ย. 2558 22:36


ความคิดเห็นที่ 54 โดย เอิร์นมุ่ย' ดาวินชี่

ไม่เห็นความคิดเห็นแรกอ่า

3 มิ.ย. 2558 20:49


ความคิดเห็นที่ 55 โดย Apinya Sothon

..

3 มิ.ย. 2558 23:20


ความคิดเห็นที่ 56 โดย Bell Jakkarin Pradasak

......

14 มิ.ย. 2558 17:24


ความคิดเห็นที่ 57 โดย BiwTy Nirachon

ดูความคิดเห็นแรกๆไม่ได้ เห้อ เศร้าใจ

25 ก.ค. 2558 21:03


ความคิดเห็นที่ 58 โดย Som Chuma

..

28 ส.ค. 2558 00:09


ความคิดเห็นที่ 59 โดย Oat Meal

..

1 ก.ย. 2558 10:46


ความคิดเห็นที่ 60 โดย

5555

10 ก.ย. 2558 09:39


ความคิดเห็นที่ 61 โดย Natthaya Mew

...

22 ก.พ. 2559 00:28


ความคิดเห็นที่ 62 โดย มูนเค้ก เค้กๆๆอยากกินเค้ก

..

24 ก.พ. 2559 21:20


ความคิดเห็นที่ 63 โดย

ทำไงถึงจะเห็นความคิดเห็นแรกอะ

4 ก.ค. 2559 13:37


ความคิดเห็นที่ 64 โดย GeneSis Knight MW

18 ก.ค. 2559 12:06


ความคิดเห็นที่ 65 โดย ช่างแม่ง ดิ แนน

ข้อ20นี้ทำไม่ได้เยย

7 ก.ย. 2559 21:09

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น