รบกวนคุณ Colodinate Colvalent ช่วยทีครับ หรือเซียนเคมีท่านอื่นๆที่มีความเมตตาต่อคนโง่ๆคนนึง

อาจารย์เค้าให้ลองทำอ่ะครับ เพราะจะมีไว้สอบเก็บคะแนนด้วย

ช่วยหน่อยนะครับ มีเยอะมากๆ ตอบทีละข้อ2ข้อก็ได้ครับ ขอบคุณมากค้าบ T T



1.จงอธิบายความหมายของคำต่อไปนี้

ก.ความตึงผิว

ข.ความดันไอ

ค.ผลึกไออนิก

ง.ผลึกโมเลกุล

จ.การแพร่



2.ความดึงผิวของของเหลวกับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของของเหลวมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร



3.จงพิจารณาว่าข้อความต่อไปนี้ถูกต้องหรือไม่ จงอธิบาย

ก.กระบวนการที่สารเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวเรียกกว่าการระเหิด

ข.ของเหลวAเดือดที่อุณหภูมิต่ำกว่าของเหลวBแสดงว่า ณ อุณหภูมิเดียวกันของเหลวAมีความดันไอต่ำกว่าของเหลวB

ค.การเดือดของน้ำบนภูเขาสูงเกิดขึ้นที่อุณหภูมิสูงกว่าการเดือดที่ระดับน้ำทะเล

ง.ความดันไอของของเหลว ณ จุดเดือดมีค่าสูงกว่าความดันบรรยากาศ

ข.จุดเดือดของน้ำปกติเท่ากับ273K



4.แสดงความดันไอ(mmHg)ของสารต่างๆ ณ อุณหภูมิ20องศาเซลเซียส ดังนี้

เมทิลแอลกอฮอล์ 96.0

กรดแอซิติก 11.7

เบนซีน 74.7

โบรมีน 173.0

น้ำ 17.5

คาร์บอนเตตระคลอไรด์ 91.0

ปรอท 1.2*10 ยกกำลัง-3

โทลูอีน 23.0

ก.จงเรียงลำดับสารที่ระเหยเป็นไอจากเร็วไปช้า

ข.สารใดควรมีจุดเดือดสูงที่สุด และสารใดที่มีจุดเดือดต่ำที่สุดเพราะเหตุใด



5.แก๊สแอมโมเนียและซัลเฟอร์ไดออกไซด์มีจุดเดือด-33.4 ํC และ-10 ํCตามลำดับ ณ อุนหภูมิ-40 ํCสารใดจะมีความดันไอมากกว่ากัน



6.ถ้าบรรจุแก๊ซฮีเลียมในลูกโป่งแล้วปล่อยลอยสูงขึ้นเรื่อยๆขนาดของลูกโป่งจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่เพราะเหตุใด



7.ถ้าปล่อยให้แก๊ซไนโตรเจนดออกไซด์และแก๊ซคลอรีนแพร่เข้าไปในหลอดแก้ว2หลอดที่มีขนาดและความยาวเท่ากัน ที่ความดันและอุณหภูมิเดียวกัน แก๊ซชนิดใดจะแพร่ไปถึงปลายหลอดแก้วอีกด้านหนึ่งได้ก่อนเพราะเหตุใด



8.จงพิจารณาว่าแก๊ซชนิดใดแพร่ได้เร็วที่สุด พร้อมทั้งเหตุผล

ก.ออกซิเจน

ข.ไนโตรเจน

ค.นีออน

ง.อาร์กอน



9.จงเรียงลำดับระยะทางการแพร่ของแก๊สต่อไปนี้จากมากไปน้อย โดยแก๊ซอยู่ในภาวะเดียวกัน

CO/ CO2/ SO2/ O2/ NH3/ N2O3/ C4H10



10.บรรจุแก๊สชนิดหนึ่งปริมาตร10cm3 ในกระบอกฉีดยาที่ความดัน1บรรยากาศ ถ้าปิดปลายกระบอกฉีดยาไว้แล้วกดก้านหลอดฉัดยาจนปริมาตรแก๊สเหลือเพียง5cm3ความดันในกระบอกฉัดยาจะเป็นเท่าใด



11.ที่อุณหภูมิ35 ํCแก๊สออกซิเจนจำนวนหนึ่งมีปริมาตร250cm3ถ้าอุณหภูมิลดลงเป็น20 ํC โดยควบคุมความดันให้คงที่ ปริมาตรของแก๊ซจะเป็นเท่าใด



12.แก๊ซออกซิเจนปริมาตร235cm3 ที่อุณหภูมิ15 ํCและความดัน1.5atmที่ STP แก๊ซนี้จะมีปริมาตรเท่าใด



13.แก๊ซไนโตรเจนมอนอกไซด์มีปริมาตร3.2 dm3 ที่อุณหภูมิ298Kความดัน0.5atm แก๊สนี้มีปริมาตรเท่าใดที่STP



14.แก๊ซชนิดหนึ่งมีปริมาตร 150cm3 ที่อุณหภูมิ20 ํC ความดัน1.5 atm เมื่อบรรจุแก๊สจำนวนนี้ในภาชนะสุญญากาศปริมาตร250cm3 ปิดฝาให้สนิทแล้วนำไปแช่น้ำแข็งจนอุณหภูมิคงที่ ที่0 ํC ความดันขอแก๊ซจะเป็นเท่าใด



15.แก๊สAมีปริมาตร210cm3ที่อุณหภูมิ27 ํCความดัน740 mmHg จงคำนวนหาปริมาตรของแก๊ส

ก.ที่STP

ข.ที่อุณหภูมิ150 ํC

ค.ทีความดัน650 mmHg



16.ถ้าควบคุมให้ความดันคงที่ อุณหภูมิของแก๊สจะเปลี่ยนจาก22 ํC ไปเป็นเท่าใด จึงจะทำปริมาตรเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าของปริมาตรเดิม



17.แก๊สตัวอย่างขนิดหนึ่งมีปริมาตร 8.56L ที่อุณหภูมิ0 ํC และความดัน1.5atm จงคำนวณหาจำนวนโมลของแก๊ซตัวอย่างนี้



18.ปอดของเด็กผู้ชายคนหนึ่งมีความจุอากาศ2.20 L ปอดของเด็กผู้ชายคนนี้จะตองบรรจุอากาศที่กี่กรัมจึงจะทำให้ปอดมีความดัน102 kPa เมื่ออุณหภูมิของร่ายกายเท่ากับ37 ํC(อากาศมีมวลต่อโมลเฉลี่ยเท่ากับ29g/mol เนื่องจากประกอบด้วย O2 ประมาณ20%มวลต่อโมลเท่ากับ32และN2ประมาณ80%มวลต่อโมลเท่ากับ28)



19.ภาชนะใบหนึ่งมีปริมาตร 2.10L บรรจุแก๊ส4.65g ที่ความดัน1 atm อุณหภูมิ27 ํC

ก.จงคำนวณความหนาแน่นของแก๊สนี้ในหน่อยg/L

ข.แก๊สนี้มีมวลต่อโมลเท่าใด



20.แก๊สชนิดหนึ่งมีความหนาแน่น2.38 g/L ที่อุณหภูมิ 27 ํC ความดัน720mmHg จงหามวลต่อโมลของแก๊สชนิดนี้



21.จงบอกสมบัติที่เหมือนและแตกต่างกันระหว่างของแข็งกับของเหลวและระหว่างของเหลวกับแก๊ส



22.น้ำแข็งกับน้ำแข็งแห้งมีสมบัติเหมือนหรือต่างกันอย่างไรบ้างจงอธิบาย



****ขอขอบคุณ ทุกคนที่ตอบมาด้วยนะครับ*****
25 พ.ค. 2550 19:26
41 ความเห็น
101799 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 66 โดย สโนว' ส์

...

12 ก.ย. 2559 07:36


ความคิดเห็นที่ 67 โดย

อยากได้คำตอบข้อ8กับข้อ9จังค่ะ

15 พ.ย. 2559 17:16


ความคิดเห็นที่ 68 โดย Kanyarat Phomjanya

ทำไงว้าช่วยด้วย

6 ธ.ค. 2559 23:39


ความคิดเห็นที่ 69 โดย Tan Nateniyom

ข้อ 8 นะครับ หามวลครับ ยิ่งมวลน้อยยิ่งแพร่ได้เร็ว

22 ก.พ. 2560 16:57


ความคิดเห็นที่ 70 โดย Watchara

...

5 ก.ย. 2560 11:17


ความคิดเห็นที่ 71 โดย Dutsadee Ritjarun

.....

13 ก.ย. 2560 23:09


ความคิดเห็นที่ 72 โดย

..

24 ก.ย. 2560 11:57

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น