รบกวนคุณ Colodinate Colvalent ช่วยทีครับ หรือเซียนเคมีท่านอื่นๆที่มีความเมตตาต่อคนโง่ๆคนนึง

อาจารย์เค้าให้ลองทำอ่ะครับ เพราะจะมีไว้สอบเก็บคะแนนด้วย

ช่วยหน่อยนะครับ มีเยอะมากๆ ตอบทีละข้อ2ข้อก็ได้ครับ ขอบคุณมากค้าบ T T1.จงอธิบายความหมายของคำต่อไปนี้

ก.ความตึงผิว

ข.ความดันไอ

ค.ผลึกไออนิก

ง.ผลึกโมเลกุล

จ.การแพร่2.ความดึงผิวของของเหลวกับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของของเหลวมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร3.จงพิจารณาว่าข้อความต่อไปนี้ถูกต้องหรือไม่ จงอธิบาย

ก.กระบวนการที่สารเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวเรียกกว่าการระเหิด

ข.ของเหลวAเดือดที่อุณหภูมิต่ำกว่าของเหลวBแสดงว่า ณ อุณหภูมิเดียวกันของเหลวAมีความดันไอต่ำกว่าของเหลวB

ค.การเดือดของน้ำบนภูเขาสูงเกิดขึ้นที่อุณหภูมิสูงกว่าการเดือดที่ระดับน้ำทะเล

ง.ความดันไอของของเหลว ณ จุดเดือดมีค่าสูงกว่าความดันบรรยากาศ

ข.จุดเดือดของน้ำปกติเท่ากับ273K4.แสดงความดันไอ(mmHg)ของสารต่างๆ ณ อุณหภูมิ20องศาเซลเซียส ดังนี้

เมทิลแอลกอฮอล์ 96.0

กรดแอซิติก 11.7

เบนซีน 74.7

โบรมีน 173.0

น้ำ 17.5

คาร์บอนเตตระคลอไรด์ 91.0

ปรอท 1.2*10 ยกกำลัง-3

โทลูอีน 23.0

ก.จงเรียงลำดับสารที่ระเหยเป็นไอจากเร็วไปช้า

ข.สารใดควรมีจุดเดือดสูงที่สุด และสารใดที่มีจุดเดือดต่ำที่สุดเพราะเหตุใด5.แก๊สแอมโมเนียและซัลเฟอร์ไดออกไซด์มีจุดเดือด-33.4 ํC และ-10 ํCตามลำดับ ณ อุนหภูมิ-40 ํCสารใดจะมีความดันไอมากกว่ากัน6.ถ้าบรรจุแก๊ซฮีเลียมในลูกโป่งแล้วปล่อยลอยสูงขึ้นเรื่อยๆขนาดของลูกโป่งจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่เพราะเหตุใด7.ถ้าปล่อยให้แก๊ซไนโตรเจนดออกไซด์และแก๊ซคลอรีนแพร่เข้าไปในหลอดแก้ว2หลอดที่มีขนาดและความยาวเท่ากัน ที่ความดันและอุณหภูมิเดียวกัน แก๊ซชนิดใดจะแพร่ไปถึงปลายหลอดแก้วอีกด้านหนึ่งได้ก่อนเพราะเหตุใด8.จงพิจารณาว่าแก๊ซชนิดใดแพร่ได้เร็วที่สุด พร้อมทั้งเหตุผล

ก.ออกซิเจน

ข.ไนโตรเจน

ค.นีออน

ง.อาร์กอน9.จงเรียงลำดับระยะทางการแพร่ของแก๊สต่อไปนี้จากมากไปน้อย โดยแก๊ซอยู่ในภาวะเดียวกัน

CO/ CO2/ SO2/ O2/ NH3/ N2O3/ C4H1010.บรรจุแก๊สชนิดหนึ่งปริมาตร10cm3 ในกระบอกฉีดยาที่ความดัน1บรรยากาศ ถ้าปิดปลายกระบอกฉีดยาไว้แล้วกดก้านหลอดฉัดยาจนปริมาตรแก๊สเหลือเพียง5cm3ความดันในกระบอกฉัดยาจะเป็นเท่าใด11.ที่อุณหภูมิ35 ํCแก๊สออกซิเจนจำนวนหนึ่งมีปริมาตร250cm3ถ้าอุณหภูมิลดลงเป็น20 ํC โดยควบคุมความดันให้คงที่ ปริมาตรของแก๊ซจะเป็นเท่าใด12.แก๊ซออกซิเจนปริมาตร235cm3 ที่อุณหภูมิ15 ํCและความดัน1.5atmที่ STP แก๊ซนี้จะมีปริมาตรเท่าใด13.แก๊ซไนโตรเจนมอนอกไซด์มีปริมาตร3.2 dm3 ที่อุณหภูมิ298Kความดัน0.5atm แก๊สนี้มีปริมาตรเท่าใดที่STP14.แก๊ซชนิดหนึ่งมีปริมาตร 150cm3 ที่อุณหภูมิ20 ํC ความดัน1.5 atm เมื่อบรรจุแก๊สจำนวนนี้ในภาชนะสุญญากาศปริมาตร250cm3 ปิดฝาให้สนิทแล้วนำไปแช่น้ำแข็งจนอุณหภูมิคงที่ ที่0 ํC ความดันขอแก๊ซจะเป็นเท่าใด15.แก๊สAมีปริมาตร210cm3ที่อุณหภูมิ27 ํCความดัน740 mmHg จงคำนวนหาปริมาตรของแก๊ส

ก.ที่STP

ข.ที่อุณหภูมิ150 ํC

ค.ทีความดัน650 mmHg16.ถ้าควบคุมให้ความดันคงที่ อุณหภูมิของแก๊สจะเปลี่ยนจาก22 ํC ไปเป็นเท่าใด จึงจะทำปริมาตรเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าของปริมาตรเดิม17.แก๊สตัวอย่างขนิดหนึ่งมีปริมาตร 8.56L ที่อุณหภูมิ0 ํC และความดัน1.5atm จงคำนวณหาจำนวนโมลของแก๊ซตัวอย่างนี้18.ปอดของเด็กผู้ชายคนหนึ่งมีความจุอากาศ2.20 L ปอดของเด็กผู้ชายคนนี้จะตองบรรจุอากาศที่กี่กรัมจึงจะทำให้ปอดมีความดัน102 kPa เมื่ออุณหภูมิของร่ายกายเท่ากับ37 ํC(อากาศมีมวลต่อโมลเฉลี่ยเท่ากับ29g/mol เนื่องจากประกอบด้วย O2 ประมาณ20%มวลต่อโมลเท่ากับ32และN2ประมาณ80%มวลต่อโมลเท่ากับ28)19.ภาชนะใบหนึ่งมีปริมาตร 2.10L บรรจุแก๊ส4.65g ที่ความดัน1 atm อุณหภูมิ27 ํC

ก.จงคำนวณความหนาแน่นของแก๊สนี้ในหน่อยg/L

ข.แก๊สนี้มีมวลต่อโมลเท่าใด20.แก๊สชนิดหนึ่งมีความหนาแน่น2.38 g/L ที่อุณหภูมิ 27 ํC ความดัน720mmHg จงหามวลต่อโมลของแก๊สชนิดนี้21.จงบอกสมบัติที่เหมือนและแตกต่างกันระหว่างของแข็งกับของเหลวและระหว่างของเหลวกับแก๊ส22.น้ำแข็งกับน้ำแข็งแห้งมีสมบัติเหมือนหรือต่างกันอย่างไรบ้างจงอธิบาย****ขอขอบคุณ ทุกคนที่ตอบมาด้วยนะครับ*****
25 พ.ค. 2550 19:26
41 ความเห็น
99155 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 66 โดย สโนว' ส์

...

12 ก.ย. 2559 07:36


ความคิดเห็นที่ 67 โดย

อยากได้คำตอบข้อ8กับข้อ9จังค่ะ

15 พ.ย. 2559 17:16


ความคิดเห็นที่ 68 โดย Kanyarat Phomjanya

ทำไงว้าช่วยด้วย

6 ธ.ค. 2559 23:39


ความคิดเห็นที่ 69 โดย Tan Nateniyom

ข้อ 8 นะครับ หามวลครับ ยิ่งมวลน้อยยิ่งแพร่ได้เร็ว

22 ก.พ. 2560 16:57


ความคิดเห็นที่ 70 โดย Watchara

...

5 ก.ย. 2560 11:17


ความคิดเห็นที่ 71 โดย Dutsadee Ritjarun

.....

13 ก.ย. 2560 23:09


ความคิดเห็นที่ 72 โดย

..

24 ก.ย. 2560 11:57

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น