บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)25770
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)73178
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต8731
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??14412
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ65747
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ45818
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ31921
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์51644
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์92434
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์35157
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์67502
กาแล็กซี่กาแล็กซี่38820
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ91143
เอกภพเอกภพ23229
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน75732
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์43540
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา40820
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค110642
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่10379
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา86422
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก48035
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี22303
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ26474
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน8488
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A21704
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A13025
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A18656
พันธะเคมีพันธะเคมี9752
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน27961
ตารางธาตุตารางธาตุ23939
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม37662
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี60830
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน100817
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี20947
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี15627
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์49576
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์20045
พลาสติกพลาสติก27464
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์25258
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์24768
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน43891
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน32786
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ13482
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม98202
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม22478
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก17709
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ225533
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต56335
โปรตีนโปรตีน48132
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน121678