บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)37282
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)96845
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต10372
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??17297
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ77119
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ52075
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ35055
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์57494
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์116521
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์41615
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์76874
กาแล็กซี่กาแล็กซี่41819
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ103510
เอกภพเอกภพ24885
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน90603
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์50334
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา51800
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค124330
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่11235
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา96018
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก50592
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี27334
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ29928
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน9043
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A23899
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A14680
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A24556
พันธะเคมีพันธะเคมี11060
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน31741
ตารางธาตุตารางธาตุ25378
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม43158
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี67269
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน109138
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี22797
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี18317
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์56610
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์23487
พลาสติกพลาสติก31121
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์29491
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์28637
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน47888
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน39068
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ15181
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม111606
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม25763
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก20360
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ248746
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต64298
โปรตีนโปรตีน52919
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน149346