บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)31994
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)86714
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต9637
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??15970
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ73749
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ50027
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ34232
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์56323
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์108619
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์39717
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์74079
กาแล็กซี่กาแล็กซี่40878
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ100481
เอกภพเอกภพ24393
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน86319
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์48135
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา48980
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค117962
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่10750
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา92953
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก49626
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี24832
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ28141
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน8792
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A23099
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A14168
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A22193
พันธะเคมีพันธะเคมี10488
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน30527
ตารางธาตุตารางธาตุ24598
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม40476
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี65318
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน107075
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี22201
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี17522
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์54702
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์22368
พลาสติกพลาสติก29953
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์28314
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์27489
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน46905
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน36783
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ14648
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม108000
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม24690
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก19380
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ239660
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต62060
โปรตีนโปรตีน51356
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน141907