เกมวีรบุรุษกู้แผ่นดินอโยธยา

ชื่อโครงการ เกมวีรบุรุษกู้แผ่นดินอโยธยา
ชื่อผู้ทำโครงงาน นายประสาน นาจำเริญ
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ มีสิทธิ์ ชัยมณี
สถาบันการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
โครงงานได้รับราวัล -
ระดับชั้น ปริญญาตรี
หมวดวิชา คอมพิวเตอร์
บทคัดย่อ โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมแห่งประเทศไทยได้จัดขึ้นทุกปี และเป็นโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนให้ได้มีโอกาสส่งผลงานในการพัฒนาโปรแกรม ทางผู้พัฒนาจึงได้นำเสนอโครงการพัฒนาเกมสามมิติ วีรบุรุษกู้แผ่นดินอโยธยา เป็นเกมแนวต่อสู้สามมิติ อาจจะไม่ยิ่งใหญ่มากนักแต่เป็นก้าวแรกที่ผมภูมิใจขอบพระคุณทางโครงการเป็นอย่างสูง Nation Software contest Thailand have contest software for students Thailand have development Software biggest and I want to joint nation software contest because it has dream in my lift in this year I sent 3d game ayothaya the return of the hero to joint something I want to tell you NECTEC Thaks you for support this project
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
1 ม.ค. 2541
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1

ไฟล์ที่ 2

ไฟล์ที่ 3

ไฟล์ที่ 4