นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. สถาบันเกอเธ่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทุกศูนย์ทั่วประเทศ และหน่วยงานร่วมจัด ขอเชิญชมภาพยนตร์ในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 12 ในหัวข้อวัสดุศาสตร์ โดยจะจัดฉายระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2559 ภาพยนตร์ที่จัดฉายในเทศกาลปีนี้ มีจำนวน 30 เรื่อง จำแนกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ภาพยนตร์สาระบันเทิง ภาพยนตร์นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ชีววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพยนตร์แอนิเมชั่น หรือ หนังสั้น และภาพยนตร์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ผู้สนใจเข้าชมฟรี ! โดยดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://sciencefilm.ipst.ac.th

        ศูนย์จัดฉายภาพยนตร์ในกรุงเทพและปริมลฑล ประกอบด้วย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. จามจุรีสเควร์ สวทช. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย คลองหลวง โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์ และ นานมีบุ๊คส์ เลิร์นนิ่งเซ็นเตอร์ สุขุมวิท 31

        ศูนย์จัดฉายภาพยนตร์ในส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส และ อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช