ศาสตราจารย์ ดร.ประมวญ เทพชัยศรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ที่ 4 จากซ้าย) และศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช เมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ที่ 5 จากซ้าย) นำทีมนักวิจัยธรรมศาสตร์คว้ารางวัลจากเวทีประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 “Seoul International Invention Fair” (SIIF 2016) จำนวนสูงสุดรวม 11รางวัล ประกอบด้วย 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง และ 5 รางวัล Special Prizeด้วยผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์หลากรูปแบบทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี