เพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยและผู้ปกครองเห็นความสำคัญของมื้อเช้าที่ส่งผลต่อพัฒนาการทั้งร่างกาย สมอง จิตใจ ภายใต้โครงการ “อาหารเช้าสุขหรรษา – JOY Breakfast”มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จึงได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดทำอินโฟกราฟิกให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และเข้าใจได้ง่ายขึ้น และหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรับประทานอาหารเช้าให้เป็นประจำทุกวัน และยังจัดทำวิดีโอแอนิเมชั่นและแมสคอตการ์ตูน M Hero ส่งผ่านไปยังโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาภายใต้สังกัด สพฐ. ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และเข้าใจประโยชน์ของมื้อเช้าอย่างสนุกสนานขึ้น

ชมวิดีโอแอนิเมชั่น M Hero ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=4AyCo46xYoI